Title image

Blog

digital transformation

Pandemin har påskyndat ankomsten av framtidens jobb. För tillfället handlar det bara om ren överlevnad för företag. För att fortsätta vara konkurrenskraftig gäller det att ta till nya strategier och vanor. Lyckligtvis så har digitalisering räddat många företag i dessa osäkra tider. Pandemin har tvingat verksamheter över gränsen när det gäller teknologi, för evigt förändrade. Undersökningar om påverkan som Covid-19 har på digital transformation understryker hur viktigt det är med teknisk utveckling. Och kanske är det så, att pandemin har fått oss att möta dessa utmaningar som möjligheter för hållbar utveckling.

Vad är digital transformation?

Digital transformation eller digitalisering är integrationen av teknologi på alla områden inom en verksamhet. En omvandling av företag genom att ersätta manuella processer med digitala. Digital transformation förändrar på ett grundläggande plan hur ett företag fungerar och hur dom levererar något av värde åt deras kunder. På många sätt, är det en en förändring i företagskulturen som driver verksamheter att utmana vårt nuvarande status quo, att experimentera med nya verktyg och att bli bekväma med förändring.

Varför är digital transformation så viktigt?

En undersökning av McKinsey & Company Global konstaterar att företag har accelererat deras digitalisering med tre till fyra år. Under pandemin, har konsumenter drastiskt förflyttat sig online. Som resultat har företag och verksamheter anpassat sig efter detta. Varumärken behövde genomgå en snabb övergång för att börja interagera med deras kunder via digitala kanaler.

De som medverkade i McKinseys undersökning berättade att dom hade anpassat sig efter Covid-19 mycket fortare än vad dom trodde var möjligt, vilket pekar på att många insåg värdet av digitalisering även utöver pandemin.

Ökad digitalisering orsakad av Covid

Vi lever i en tid då teknikbaserade lösningar alltid har övertaget. Det finns ett stort behov för digitala strategier som anpassar sig efter företagssystem med digitala grunder. Inom ledande företag är dessa två komponenter oskiljaktiga – ett faktum som Covid-19 har understrukit ännu mer. Att experimentera och investera i digital teknologi har varit avgörande för företag när dom har seglat över pandemins okända vatten.

72% av de medverkande i McKinseys undersökning var först i deras bransch med att experimentera med ny teknologi under krisen, medans 67% investerade mer än sina konkurrenter i investeringar som hade med digital teknologi att göra.

Det är uppenbart att pandemin är en brytpunkt av historisk betydelse. Ännu mer förändring kommer att krävas i takt med att våran ekonomiska och sociala situation utvecklas. KPMG’s internationella undersökning: Going digital, faster – Impact of Covid-19 on digital transformation fastställer att företag investerar extremt mycket i teknologi för att adressera nuvarande problem. 63% av deltagarna konstaterade att deras teknologi-budget hade ökat i samband med Covid-19. Undersökningen noterade också fem utmaningar som företag måste ta sig an för att ligga i framkant i den digitala, post-Covid, eran som komma skall:

  • Digital acceleration
  • Kundbeteende
  • Försörjningskedja och verksamhet
  • Arbetssätt
  • Återhämtningsförmåga

Digital transformation – ett vinnande koncept

Även innan ankomsten av pandemin, hade de flesta företag insett vikten av digital transformation. Det var absolut nödvändigt för att överleva i vårt teknikdrivna samhälle. I vilket fall som helst, kommer företag och företagsägare säkert att dra fler lärdomar från pandemin. En av dom främsta är nog behovet av att planera tillämpningen av ny teknologi på ett strategiskt sätt.

Det finns många anledningar till varför marknadsföring borde leda till digital transformation. Det är ett faktum att teknologi kommer fortsätta vara ett fundamental del av modernt företagande. Och marknadsförare är inte ovana vid digital disruption. Utveckling inom digital teknologi har förändrat världen inom marknadsföring, kanske allra mest utav alla branscher. Inom loppet av en enda generation har industrin vänt 180 grader. Från post, utskrivna annonser, radio- och TV-reklamer, till online content, e-post marknadsföring, PPC och SEO, och en ännu mer sprillans ny teknik. För några årtionden sen, existerade ingenting av detta.

Framgångsrika marknadsförare har lärt sig att använda sig av ett integrerat approach och att implementera kundinriktade metoder. På samma sätt måste företagsägare i den digitala eran omfamna digital transformation ifall dom vill förbli konkurrenskraftiga och göra det bästa av möjligheterna som finns. Teknologi är en del av digital transformation, men det är inte allt. Sann förändring kräver ett skift inom företagskultur och dess tankesätt. I slutändan, finns ditt marknadsföringsteam eller personal till för att förstå kundresan, och vi vet helt säkert att digital transformation är livsviktigt för att optimera kundens upplevelse. Medans vi fortsätter att kämpa emot pandemin, är det kanske bäst att se påverkan som Covid-19 har på digital transformation som en guldkant.

Recovering and expanding your practice post covid-19